קרן פסיפס פועלת בשקיפות מלאה.
מוזמנים לצפות בפירוט חלוקת
התרומות בשנים האחרונות:

דוח 113 | דוח 114 | דוח 115
דוח 116 | דוח 117 | דוח 118
דוח 119 | דוח 120 | דוח 121
דוח 122

דוח 92 | דוח 93 | דוח 94
דוח 95 | דוח 96 | דוח 97
דוח 98 | דוח 99 | דוח 100
דוח 101 | דוח 102

דוח 73 | דוח 74 | דוח 75
דוח 76 | דוח 77 | דוח 78
דוח 79 | דוח 80 | דוח 81
דוח 82

דוח 64 | דוח 65 | דוח 66
דוח 67 | דוח 68 | דוח 69
דוח 70 | דוח 71

דוח 46 | דוח 47 | דוח 48
דוח 49 | דוח 50 | דוח 51
דוח 52 | דוח 53 | דוח 54