הגשת בקשה

קרן פסיפס ישראלי מבקשת לסייע ליחידים ומשפחות לעשות צעד משמעותי קדימה, אשר יאפשר למוטבים להיחלץ בכוחות עצמם מהמבוי הסתום בו הוא שרויים ולצאת ממעגל המצוקה.

 • הקרן מקבלת בקשות לתמיכה לכל אורך השנה.
 • הקרן תומכת בלימודים אקדמאים החל משנה ב' ומעלה (ניתן להגיש לשנה א' במקרים חריגים בלבד).
 • אישור התרומה והסכום שיוקדש לסיוע נקבעים בישיבה חודשית על פי מפתח שפותח בקרן לבחינת הבקשות וכל בקשה נבחנת באמצעות מספר פרמטרים.
 • זמן טיפול בבקשה אורך בין חודש וחצי לחודשיים ומותנה בשיתוף פעולה של הפונים והמלווים המקצועיים.
 • התרומות אינן מועברות לחשבון הבנק של האדם הפונה, אלא ישירות לגוף דרכו האדם מבקש לממש את התרומה (לדוגמא: מוסד לימודים בו האדם מבקש ללמוד בכדי לרכוש מקצוע), זאת בכדי להבטיח כי התרומה תשמש להשגת המטרה לה ניתנה.
 • הקרן מסייעת במקרים בהם ישנה יתרה לתשלום ואינה מסבסדת בדיעבד הוצאות שכבר הוצאו ע"י המוטבים.
 • הקרן אינה מסייעת במימון בקשות אותן המוטב יכול לממן בדרך אחרת.
 • סכום הסיוע מועבר לגופים הרלוונטיים בכפוף להמצאת חשבונית/דרישת תשלום.
 • הקרן מסייעת בעיקר בתחומי השכלה ותעסוקה אך אנו פתוחים לקבלת בקשות בתחומים נוספים כל עוד הבקשה עשויה להוות "צעד משמעותי אפקטיבי קדימה".
 • קרן פסיפס אינה מקבלת בקשות למימון הוצאות שוטפות, טיפולים וציוד רפואי, חובות והלוואות.
 • מידי חודש אנו מעלים לאתר האינטרנט שלנו דו"ח על הבקשות שאושרו בישיבתנו החודשית. מומלץ לעיין בדו"חות לקבלת תמונה מיטבית על פעילות הקרן.

לתשומת ליבך – 

יש להצטייד במסמכים הבאים ולסרוק אותם לפני הגשת הבקשה

מסמכים כלליים:

 • תדפיסי בנק של לפחות שלושה חודשים אחרונים
 • אישור ריכוז יתרות/שערוך כללי/ נכסים מול התחייבויות: מסמך מהבנק המעיד על גובה הלוואות וחסכונות בחשבון
 • יש לוודא ששם בעל החשבון מודפס על גבי התדפיסים, במידה ולא מופיע שם בעל החשבון אנא צרפו אישור בעלות בחשבון או צילום של צ'ק
 • יש לשלוח מסמכים כלכליים גם מחשבון הבנק של בן/בת הזוג, במידה וקיים חשבון נוסף
 • במידה ומצהירים על חובות ועיקולים, רצוי לצרף מסמך המעיד על כך.

דו"ח סוציאלי ו/או המלצה מגורם מקצוע:

הדו"ח הסוציאלי או ההמלצה המצורפת לבקשה צריכים לכלול: רקע על הפונה ומשפחתו, עבר תעסוקתי והשכלתי, עיסוק נוכחי, פירוט על הליווי והתהליך אותו עובר הפונה ומדוע נזקק לסיוע מהקרן.

הצעת מחיר:

 • עבור מימון לימודים: יש לשלוח מסמך ממוסד הלימודים המעיד מהו מסלול הלימודים, מה היקף הלימודים, מתי מתחילים, מה עלותם הכוללת, כמה שולם עד כה וכמה נותר לשלם. במידה והתשלום שולם בתשלומים יש לצרף קבלה המעידה על פריסת התשלומים.
 • עבור מימון אבחון: יש לצרף הצעת מחיר מהמוסד המאבחן + מסמך מבית הספר המעיד מדוע עלה צורך באבחון ומה מנסים להשיג באמצעותו
 • עבור מימון ציוד לעסק: יש לצרף הצעת מחיר מהחנות ממנה מעוניינים לרכוש את הציוד, רצוי לצרף מסמך המעיד על ליווי עסקי ומפרט על תהליך הליווי (אם קיים)

צילום תעודת זהות

צעירים עד גיל 26 מתבקשים לשלוח אישור המעיד על גובה פיקדון חיילים משוחררים