"תן לאדם דג –

והשבעת אותו ליום אחד,

למד את האדם לדוג

והשבעת אותו לכל החיים"

קרן פסיפס ישראלי הינה עמותה המבקשת לשפר את פני החברה הישראלית באמצעות מתן תרומה כספית משמעותית אך קצובה למעוטי יכולת .תרומה משמעותית מוגדרת ככזו המאפשרת לאנשים לעשות צעד משמעותי קדימה ולהיחלץ מהמבוי הסתום בו הם שרויים ,בכוחות עצמם . זאת בכדי שלא יזדקקו עוד לצדקה.

העמותה הוקמה בשנת 2006, ע"י קבוצת צעירים מירושלים אשר ביקשו לתת מענה לשני צרכים שבהם נתקלו: האחד, אנשים פרטיים שנזקקו לסיוע כספי לא גדול על מנת לעשות צעד משמעותי קדימה בחייהם. השני, אנשים מן השורה שחיפשו דרך לתרום תרומה שיכולה לעשות שינוי משמעותי וזאת מבלי לממן מנגנון של עמותה. מתוך שני צרכים אלו קמה קרן פסיפס ישראלי. בשנת 2008 הוחלט להקדיש את הקרן לזכרם של אליעזר גלוברמן ויוסף גודמן ז"ל.מדי חודש מתכנסת ישיבה של הועד המנהל של העמותה ,בה דנים בבקשות שהתקבלו באותו החודש. עדיפות ניתנת לבקשות בהן הפוטנציאל הרב ביותר למימוש התרומה באופן שיסייע לפונה לעשות צעד משמעותי קדימה בחייו ולצאת ממעגל המצוקה. ההחלטות לעניין חלוקת התרומות מתקבלות בצורה דמוקרטית באמצעות מפתח שפותח במיוחד לצרכי הקרן.

העמותה מתנהלת בשקיפות מלאה ומדווחת לציבור התורמים מדי חודש על האנשים שנעזרו בכספם. התרומות אינן מועברות לחשבון הבנק של האדם הפונה, אלא ישירות לגוף דרכו האדם מבקש לממש את התרומה (לדוגמא: מוסד הלימודים בו האדם מבקש ללמוד בכדי לרכוש מקצוע), זאת בכדי להבטיח כי התרומה תשמש להשגת המטרה לה ניתנה.

הקרן מסייעת לכל המגזרים ולכל הגילאים בתרומות משמעותיות מסוגים שונים: סיוע במימון הכשרה מקצועית ולימודים מגוונים, סיוע ברכישת ציוד לפתיחת עסק עצמאי, אבחונים פסיכו דידקטיים ועוד
הקרן אינה מסייעת במימון טיפולים רפואיים או רכישת ציוד רפואי ואינה מממנת כיסוי חובות והלוואות
.

רבים מעוניינים לסייע לאחרים אך אינם מוצאים מסגרת המאפשרת להעביר את מלוא סכום התרומה ליעדה, מבלי לממן את המנגנון שבדרך. עמותת קרן פסיפס פועלת בעיקר על בסיס התנדבותי- הועד המנהל של קרן פסיפס מורכב ממתנדבים מתחומים שונים, לצד הועד המנהל פועלים בעמותה מתנדבים רבים המסייעים לפעילות השוטפת של העמותה החל מגיוס כספים וכלה בתרגום ובשיווק. הוצאות הנהלה וכלליות של העמותה ממומנות ע"י תרומות יעודיות, משכך, התרומות המגיעות לעמותה אינן מממנות מנגנון או משכורות ומיועדות אך ורק לתמיכה בפונים שלנו.

העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם לשכות הרווחה השונות וכן עם מגוון רחב של עמותות וארגונים הפועלים לרווחת הקהילה. העמותה מקבלת פניות מכל רחבי הארץ, מכל הגילאים ןמכל המגזרים: חילונים וחרדים, עולים חדשים, ערבים ויהודים

רוב הכנסות העמותה מגיעות מתרומות בסכומים קטנים קבועים בכל חודש – תרומה קטנה של כל אחד יכולה להיות משמעותית לצד תרומות קטנות נוספות. בדרך זו מסייעת קרן פסיפס מדי שנה לכ-120 פונים לעזור לעצמם לעשות צעד משמעותי קדימה

חברי הועד המנהל:

אבנר בן נון

אסף בנר

יואב אנקרי

לירון הכהן

מיכל שפרון

נורית הטב

שלוית גרוס

שלומי אברמזון

תניה גייגר

מאיה גולן